Projekty

Oferta

Oferujemy obsługę inwestycji od wstępnych porad, analiz i koncepcji, poprzez projekty budowlano-wykonawcze do nadzoru nad realizacją

Zależnie od specyfiki wykonywanego projektu współpracujemy z indywidualnymi projektantami lub wieloetatowymi biurami, zapewniając optymalny dobór specjalistów poszczególnych branż. Wspomagamy inwestorów w uzyskaniu opinii i decyzji administracyjnych z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie włącznie.

Oferujemy wykonanie ekspertyz budowlanych w zakresie ochrony pożarowej a także w zakresie dostosowania istniejących budynków do obowiązujących przepisów technicznych i sanitarnych.

 • analizy potencjału i przydatności terenow dla planowanych inwestycji
 • warunki techniczne przyłączy sieciowych
 • wnioski i decyzje o warunkach zabudowy
 • wnioski, raporty i decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
 • badania geotechniczne podłoża
 • inwentaryzacje istniejącej zabudowy i zieleni
 • projekty nowych nasadzeń oraz wycinki kolizyjnych drzew
 • projekty wyburzeń
 • doradztwo i pośrednictwo we wszystkich formalnościach związanych z inwestycją
 • opracowania i wydawnictwa reklamowe planowanych inwestycji
 • kosztorysy oraz specyfikacje materiałów i robót
 • nadzór autorski i techniczny nad realizacją inwestycji

O Firmie

Studio ARCAD to prywatna pracownia projektowa, prowadzona od 1992 roku, wykonująca usługi przedprojektowe oraz projekty w pełnym zakresie branż i specjalności.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami oraz młodymi kreatywnymi projektantami co pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów w warstwie merytorycznej i estetycznej projektowanych obiektów. Naszym celem jest pomoc w realizacji pomysłów inwestycyjnych - dla Inwestorów, przy ich udziale i kontroli - dlatego też zapewniamy Wam udział na każdym etapie procesu projektowego i zapraszamy do współpracy.

uprawnienia
zawodowe

 • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń nr 127/sz/84
 • prowadzenie prac projektowych przy zabytkach - świadectwo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie nr 159
 • wpis na listę Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów nr ZP-0050
 • Rzeczoznawca Budowlany wpis CRRB nr 78/06/U/C

wykształcenie

Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa i Architektury, Kierunek Architektura i Urbanistyka, Dyplom mgr inż. architekta w 1979 r.

Kontakt

Copyrights 2014 Studio Arcad

Realizacja kzolnowski.pl