Adaptacja budynków po RSW Prasa na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, ul. Krakowska

  • Inwestor Uniwersytet Szczeciński, 70-453 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 31
  • Powierzchnia netto 12 500,0 m2
  • Kubatura 62 510,0 m3

Projekt przebudowy zespołu budynków produkcyjnych. Wprowadzenie wewnętrznych dziedzińców doświetlających pomieszczenia, stropów międzykondygnacyjnych, dodatkowych klatek schodowych, dźwigów osobowych. Utworzono amfiteatralną salę kongresową na 800 miejsc z zapleczem reżyserskim, sale wykładowe na 100-300 miejsc, sale ćwiczeniowe, centralną szatnię, pomieszczenia dziekanatu, organizacji i pracowników naukowych oraz zespół pomieszczeń rekreacyjnych (sale ćwiczeń, sauna, szatnie i łazienki). Projekt wystroju wnętrz całego zespołu.

Zrealizowany