Ośrodek naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Małkocin, k/Stargardu Szczecińskiego

  • Inwestor Uniwersytet Szczeciński, 70-453 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 31
  • Powierzchnia zabudowy 1 026,4 m2
  • Powierzchnia netto 1 870,0 m2
  • Kubatura 8 705,0 m3

Projekt renowacji i przebudowy pałacu z pocz. XIX w. Zaprojektowano 22 pokoje z łazienkami dla łącznie 50 osób, dwie duże sale dydaktyczne oraz kuchnię z pełnym zapleczem i jadalnią na 35 miejsc. Rewitalizacja parku pow. 7,2 ha z eksponatowymi drzewami i zespołem stawów. Zaprojektowano układ ścieżek spacerowych i urządzeń parkowych (altany, mostki, skalniki, punkty widokowe). W południowo-zachodniej części parku zaprojektowano lokalną oczyszczalnię ścieków z ekologicznym odpływem do strugi.

Pałac i park wpisane do rejestru zabytków.

Zrealizowany