Przebudowa budynków dawnego szpitala wojskowego „Bethania” na biura. Szczecin, ul. Mickiewicza

  • Inwestor prywatny
  • Powierzchnia zabudowy 424,9 m2
  • Powierzchnia netto po adaptacji 937,0 m2
  • Kubatura 4 150,0 m3

Dwa obiekty z pocz. XX w., wpisane do rejestru zabytków (wymagane zachowanie istniejącej bryły i wystroju elewacji). Budynek dawnej pralni i przylegającej do niej dawnej kotłowni. Zaprojektowano rozbudowę poziomą i nadbudowę dwóch kondygnacji oraz przebudowę wewnętrznej konstrukcji.

Zrealizowany