Wydział Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, ul. Cukrowa

  • Inwestor Uniwersytet Szczeciński
  • Powierzchnia netto 1 641,0 m2
  • Kubatura 5 907,6 m3

Projekt przebudowy budynku historycznego, zdegradowanego dotychczasowymi adaptacjami. Całkowita modernizacja układu wewnętrznego (min. dobudowa dźwigu osobowego hydraulicznego), projekt wystroju wnętrz. Elewacja stylizowana klasycystycznie.

Zrealizowany