Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej Warszawa, Praga Północ

  • Inwestor prywatny
  • Powierzchnia terenu 11 470,0 m2
  • Powierzchnia zabudowy 3 695,0 m2
  • Powierzchnia użytkowa usług 1 203,0 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań 12 057,0 m2

Projekt konkursowy zespołu budynków 6-7 kondygnacyjnych, o charakterze zabudowy pierzejowej kwartału częściowo otaczającej wewnętrzny dziedziniec. Parking podziemny i w poziomie parteru, powierzchnie handlowe i usługowe w przyziemiu, 6 kondygnacji mieszkalnych.

Współpraca z arch I. Nowak i arch K. Grządką.