Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej Warszawa ul. Sierakowskiego

  • Inwestor prywatny
  • Powierzchnia terenu 11 470,0 m2
  • Powierzchnia zabudowy 5 235,0 m2
  • Powierzchnia użytkowa usług 2 403,0 m2
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań 16 487,0 m2

Projekt budowlano-wykonawczy zespołu budynków 6-7 kondygnacyjnych, o charakterze zwartej zabudowy pierzejowej kwartału otaczającej wewnętrzny dziedziniec. Dwukondygnacyjny parking podziemny na 383 samochody, powierzchnie handlowe i usługowe w przyziemiu, 5-6 kondygnacji mieszkalnych. Efekt wygranego konkursu architektonicznego.

Współpraca z BP Bimor, arch I. Nowak i arch K. Grządką.

W trakcie realizacji