Zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Szczecin. ul. Ku Słońcu

  • Inwestor prywatny
  • Powierzchnia terenu 55 349,0 m2
  • Powierzchnia netto 1 336,8 m2
  • Kubatura 4 545,0 m3

Analiza przedprojektowa możliwości zainwestowania terenu. Decyzja o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, decyzja o warunkach zabudowy.